CỦA GỖ TEAK TP 002

8.000.000

kích thước và quy chuẩn

sản xuất theo yêu cầu