CỦA GỖ TEAK TP 002

kích thước và quy chuẩn

sản xuất theo yêu cầu