Category Archives: Uncategorized

Sàn Gỗ Tần Bì (Ash) Biến Tính

Sàn gỗ Tần Bì biến tính là gì? Sàn gỗ Tần Bì (Ash) biến tính hay còn gọi là Sàn gỗ Thermo hay Sàn gỗ gia nhiệt. Là loại sàn gỗ Tần Bì đã được xử lý nhiệt để khắc phục một số nhược điểm của sàn gỗ tự nhiên. Phương pháp xử lý gỗ biến tính là […]

Gỗ thermo là gỗ gì

Gỗ thermo là gỗ gì? Đặc điểm và ứng dụng của loại gỗ này trong cuộc sống. Hiện nay, khi nói đến các loại gỗ tự nhiên thông dụng cho người sử dụng, chúng ta thường nghĩ đến các loại như: gỗ sồi, gỗ thông, gỗ tần bì, gỗ Teak,.. Các loại gỗ tự nhiên […]